Uneaeg ja -vajadus muutub vananedes küllaldki vähe, kuid uni ise muutub pindmisemaks, fragmenteeritumaks ja ebakvaliteetsemaks. Samuti tõuseb tõenäosus, et tekivad unehäired, vähemal või rohkemal määral 40-70% eakatest inimestest kannatavad unehäirete all. Stabiilne ja tugev tsirkaadrütm nõrgeneb ajaga, seega tsirkaadirütmi mõõtmine võib anda olulist infot inimese terviseseisundi muutuste kohta. 

Unehäired on jõulised faktorid, mis soodustavad erinevate haiguste teket, teisalt on võimalik une ja tsirkaadrütmi abi varakult sekkuda ja ennetada haiguste progresseerumist. Aktigraafi poolt mõõdetud kehva und on seostatud nõrgema füüsilise toimimisega. Samas kõiki seoseid ei ole veel suudetud teaduslikult uurida/tõestada.

Dementsete inimeste tsirkaadrütm ja funtsionaalne võimekus ning terviseseisund on omavahel tugevas seoses. Selles valguses võib öelda, et toetades dementsete tugevat tsirkaadrütmi aitame hoida kroonilist haigust kontrolli all ning saame varakult sekkuda muutustele terviseseisundis.

Kehv uni ja unetus aitavad kaasa traumade tekkele igas eas. Märkimisväärne hulk kukkumisi sattub öisele ajale ja uuringutest on selgunud, et öine ringikõndimine on korrelatsioonis reieluukaela murdudega. Kasutades reaalajas aktigraafi võib selle tendentsi murda.

Milliste haigusseisundite korral saab aktigraafi kasutada paremaks monitoorimisks ja ravikvaliteedi parandamiseks, loe rohkem haigusseisundite jälgimine.1-Circadian and sleep disturbances in the elderly. Van Someren EJW. Experimental Gerontolo gy 2000; 25: 1229-1237
2.Live to the rhythm, slave to the rhythm, Van Someren EJW, Riemersma-Van Der Lek RF. Sleep Medicine Reviews. 2007; 116: 465-484.
3.Daytime sleeping, sleep disturbance, and circadian rhythms in the nursing home, J.L. Martin, A.P. Webber, T. Alam, J.O. Harker, K.R. Josephson ja C.A. Alessi: Amer. J. Geriatric Psychiatry, vol 14, no 2, pp121-129, 2006
4.An actigraphic study comparing community dwelling poor sleepers with non-demented care home residents, R. Meadows, R. Luff, I. Eyers, S. Venn, E. Cope ja S. Arber: Chronobiol Int, vol 12, no 4, pp. 842-854, 2010
5.Poor sleep is associated with poorer physical performance and greater functional limitations in older women, Goldman SE, Stone KL, Ancoli-Israel S, et al. Sleep. 2007; 3010: 1317-1324.
6.Strong association of the rest-activity rhythm with well-being in demented elderly women, S.S. Carvalho-Bos, R.F. Riemersma-van der Lek, J. Waterhouse, T. Reilly ja E.J.W. van Someren: Amer. J Geriatric Psychiatry, vol 15, no 2, pp. 92-100, 2007
7.Actigraphy-measured sleep characteristics and risk of falls in older women, Stone KL, Ancoli-Israel S, Blackwell T, et al. Arch Intern Med. 2008; 16816: 1768-1775.