Uni
  • Unehäired põhjustavad funktsionaalse võimekuse langust, mis kajastub tervises ja heaolus
  • Päevane madal energiatase ja suurenenud väsimus vähendavad funktsionaalset võimekust ja suutlikust tegeleda päevaste tegevustega
  • Nõrk tsirkaadrütm ja ebakvaliteetne uni suurendavad riski sattuda õnnetustesse ja saada traumasid
  • Tervis ja üldine heaolu on ohustatud
  • Kehv unekvaliteet suurendab riski kuritarvitada und soodustavaid ravimeid ja rahusteid, lisaks suureneb kaasuvate haiguste oht ja suurenendus ravimivajadus.
Valu

Valu mõjutab inimese tsirkaadrütmi ning muutub aktigraafiliselt nähtavaks. Valu kajastub aktigraafias peamiselt pealiskaudse unena. Kuigi teaduslikke fakte on vähe arvatakse, et valu kajastub aktigraafias iseloomuliku kujuga. Valule iseloomulikku kajastust aktigraafias on uuritud vähihaigete seas ning leitud, et valuravi ja hea tsiraadrütm (ja vastupidi) parandab vähihaigetel valuga hakkama saamist.

Kuigi teadusuuringuid on läbiviidud valu ja aktigraafia vaheliste seoste kohta vähe, siis empiirilist tõestus on palju. Hea ja õige valuravi parandab une kvaliteeti ning otsene mõju tsirkaadrütmile ja üldisele heaolule on olemas. Mõõtes muutusi tsirkaadrütmis aitab määrata valuravi ning vajadusel seda objektiivselt korrigeerida.
Rest/activity rhythm is related to the coexistence of pain and sleep disturbance among advanced cancer patients with pain, Ma CL, Chang WP, Lin CC, Support Care Cancer, Jan;22(1):87-94, 2014