Hoolduspersonalipoolse tõhusa ja pädeva situatsioonijuhtimise korral on võimalik tagada eakate sh dementsusega inimeste turvalisus ja heaolu ning vähendada omakorda hooldajate stressi ja hoolduskoormust. 


Vivago lahendused hoolekande sektoris võimaldavad:

Tagada turvalisuse:

Füüsiliselt aktiivsete dementsusega inimeste kukkumise ja kadumise oht on märkimisväärne, nad vajavad võrreldes dementsuseta eakaga sagedasemat järelevalvet ja igapäevasetoimetuleku toetamist. Oluline on arvestada dementsusega inimese põhivajadustega, midainimene ei pruugi suuta ise piisavalt selgelt väljendada. Turvalisust tagavate tegevuste rakendamine ja tehnoloogia kasutamine võib suurendada inimeste iseseisvust ja vähendada hooldajate muret ja koormust klientide ohutuse tagamisel ning seeläbi vähendada ebasoodsate ohjeldusmeetmete rakendamist. Vivago lahendus teavitab hoolduspersonali, kui keegi on liikunud väljapoole määratud piiri. Mõõduka ja sügava dementsusega inimesed võivad hoolduspersonali teadmata hoonest lahkuda, ekselda maja ümbruses ning panna ennast sellega ohtu. Süsteem annab hooldustöötajale märku kui dementsusega inimene on territooriumilt lahkumas ning hoolduspersonal saab korraldada talle vajadusel näiteks saatja.

Säilitada elukvaliteeti:

Dementsussündroomi puhul on üldjuhul tegemist progresseeruva ja pöördumatu närvihaiguse tagajärjega. Aja jooksul inimese hooldusvajadus süveneb, kuid õigeaegse ravi ja hooldusega on võimalik pikendada inimese kvaliteetselt ja väärikalt elatud aega. Vivago lahendus aitab jälgida eaka sh dementse eaka ravisoostumust, ennetada raskeid haigestumisi, varakult avastada kõrvalekaldeid terviseseisundis

Igapäevast toimetulekut tagada:

Vivago lahendus annab õigeaegselt märku kui eakas on voodist tõusnud või vajab muud abi. Tänu pidevale monitoorimisele on võimalik ennetada kukkumisi , ennetada hooldusvajaduse kasvu, säilitades toimetulekut ning säilitades tervist.

Lahendus koosneb:

Vivago institutsionaalne lahendus koosneb majja paigaldatavatest tugijaamadest, randmel kantavatest kiirendusanduritega käekelladest, läbipääsu kontrollivatest anduritest ning GPS seadmetest, tervist ja andmeid analüüsivast tarkvarast ning mobiilirakendusest.