Postoperatiivne taastusravi ja jälgimine

Taastusravis ja rehabilitatsioonis on leidnud tõestust, et päeval magamine ja nõrk tsirkaadrütm on olnud takistavaks faktoriks kehalise funktsionaalsuse taastamisel. Lisaks on uuritud ja leidnud tõestust, et päevane aktiivsus on korrelatsioonis paremate prognoosidega taastumisel. Aktigraafi saab kasutada patsientide objektiivseks hindamiseks ja võimestamiseks. 

Neuroloogilised haigused

Patsiendid, kes on üleelanud traumaatilise ajuvigastuse, kaebavad sagedasti uneprobleemide ja väsimuse üle. Sinclair jt (2014) viis läbi uuringu, kus osalesid traumaatilise ajuvigastuse üleelanud inimesed ja terved inimesed. Und uuriti nii unepäeviku kui ka aktigraafia abil. Uuringust selgus, et aktigraafia ja subjektiivse hinnangu vahel esinesid erinevused. Uuringus väideti, et ajuvigastuse üleelanud patsientide ambulatoorseks jälgimiseks sobib potsentsiaalselt parima variandina aktigraafia.

Aktigraaf on objektiivne hindamismeetod motoorse aktiivsuse jälgimisel pärast insulti. Teadusuuringutes on uuritud aktigraafi kasutusvõimalusi insuldihaigete taastusravis ja rehabilitatsioonis. Patsiendid on kasutanud kahte aktigraafi mõlemal käel pärast insulti, et hinnata motoorset aktiivsust. On leitud märkimisväärne positiivne korrelatsioon aktigraafi poolt mõõdetud ja Skandinaavia insuldiskaala, Bartheli indeksi ja Rankini skaala vahel esimese hindamisnädala jooksul, mil neuroloogiline defitsiit ilmneb kõige tugevamalt. Seega aktigraaf on hea vahend hindamaks objektiivselt motoorset aktiivsust pärast insulti. 1. More Daytime Sleeping Predicts Less Functional Recovery Among Older People Undergoing Inpatient Post-Acute Rehabilitation. Alessi C.A, Martin J.L, Webber A.P, Alam T, Littner M.R, Harker J.O, Josephson K.R. Sleep, Volume 31, Issue 9, 1 September 2008, Pages 1291–1300
2. Patient Participation and Physical Activity During Rehabilitation and Future Functional Outcomes in Patients After Hip Fracture. Talkowski J.B., Lenze E.J, Munin M.C, Harrison C, Brach J.S. Physical Medicine and Rehabilitation, April 2009, vol 90, Issue 4, pages 618–622
3. Actigraphic Assessment of Sleep Disturbances following Traumatic Brain Injury. Sinclair K.L, Ponsford J, Rajaratnam S.M.W. Behavioral Sleep Medicine, 2014, vol 12, issue 1, pages 13-27
4. Actigraphy – A Useful Tool for Motor Activity Monitoring in Stroke Patients. Reiterer V, Sauter C, Klösch G, Lalouschek W, Zeitlhofer J. Eur Neurol 2008; 60: 285-291

Alzheimeri tõbi


Alzheimeri tõve iseloomustab kognitiivne häire, kuid võib lisaks kognitiivsele taandarengule väljenduda mitmel kahjulikult viisil nagu näiteks päevase aktiivsuse taseme muutumisega, une kvaliteediga ja uneärkveloleku rütmi muutumisega. Antud haigusväljendused on tihti kõige häirivamad Alzheimeri tõve põdemisel ning seega sisendiks testimaks ja jälgimaks ravi efektiivsust. Aktigraafia abil saab hinnata ravimite toimimist, mida määratakse agiteeritud käitumise vähendamiseks.

Aktiivsus ja uni on samuti kognitiivsete sümptomite avaldumise markeriteks. Apaatia on tihedalt korrelatsioonis spetsiifilise päevase aktiivsuse aktigraafiamustriga, mis eristub depressioonist tingitud apaatsusest. Aktigraafia näitab, et patsiendi päevane une-ärkveloleku rütmi ebastabiilsus oli seotud kognitiivse taandarenguga.1. Buchman AS, Boyle PA,Yu L, Shah RC,Wilson RS, Bennett DA. Total daily physical activity and the risk of AD and cognitive decline in older adults. Neurology 2012; 78:1323-1329.
2. Carvalho-Bos SS, Riemersma-van der Lek R,Waterhouse J, Reilly T, Van Someren EJW. Strong association of the rest-activity rhythm with wellbeing in demented elderly women. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15: 92-100.
3. David R, Mulin E, Mallea P, Robert PH. Measurement of neuro- psychiatric symptoms in clinical trials targeting Alzheimer’s Disease and related disorders. Pharmaceuticals 2010; 3: 2387-2397.
4. FriedmanL,SpiraAP,HernandezB,MatherC,SheikhJ,Ancoli-Israel S,Yesavage JA, Zeitzer JM. Brief morning light treatment for sleep/wake disturbances in older memory-impaired individuals and their caregivers. Sleep Medicine 2012; 13:546-549
5. Galik EM, Resnick B, Gruber-Baldini A, Nahm E, Pearson K, Pretzer- Aboff I. Pilot testing of the restorative care intervention for the activity was associated with the onset of Alzheimer’s disease in a four-year prospective study of 716 older subjects.

6. Mahlberg R,Walther S, Eichmann U,Tracik F, Kunz D. Effects of rivastigmine on actigraphically monitored motor activity in severe agitation related to Alzheimer’s disease: A placebo-controlled pilot study. Arch Geront Geriatrics. 2007; 45: 19-26.
7. Zeitzer JM, David R, Friedman L, Mulin E, Garcia R,Wang J,Yesavage JA, Robert PH, Shannon W. Phenotyping apathy in individuals with Alzheimer’s disease using functional principal component analysis. Am. J. Geriatr Psychiatry 2013; 21: 391-397.

Parkinosni tõbi


Depressioon, dementsus ja psühholoogilised muutused soodustavad Parkinsoni tõbe põdevate haigete seas unehäirete esinemist. Parkinsoni tõve ravimisel mängivad olulist rolli unehäirete, depresiooni ja psühhoosi monitoorimine. Aktigraafial võib olla Parkinsoni haigete jälgimisel oluline roll. Aktigraafia väärtus seisneb samuti bradükineesia, düskineesia ja treemori tuvastamisel, samuti diagnoosi ja ravi õigeaegsel määramisel.

1. Sleep disorders in Parkinson’s disease, Thorpy MJ, Clin Cornerstone 2004; 6 Suppl 1A:S7

Polüskleroos


Aktigraafia sobib polüskleroosiga patsientide seisundi jälgimiseks. Hinnata saab haiguse ägenemist ja remissiooni aktiivsusmustrite alusel. 

Depressioon ja bipolaarne häire


Aktigraafia on hea abivahend depressiooni monitoorimisel. Depressiooni põdevatel patsientidel on aktigraafiaga võimalik hinnata ravi toimimist. Uuringutest on selgunud, et depressiooni põdevatel patsientidel on häired tsirkaadrütmis ja une-ärkveloleku rütmis. Samuti võib depresiooni prognoosida fragmenteeritud une põhjal. Aktigraafia aitab diagnoosida depresioon ning jälgida ravi efektiivsust.

Muutused une kvaliteedis, päevases aktiivsuses ja tsirkaadrütmis on tuntud sümptomid, mis kaasnevad bipolaarse häirega. Aktigraafiat saab kasutada bipolaarse häire diagnoosis ja ravis.  1. 24-h activity rhythm and sleep in depressed outpatients, Hori H, Koga N, Hidese S, Nagashima A, Kim Y, Higuchi T, Kunugi H, J Psychiatric Res 2016 Jun;77:27-34
  2. Sleep Disturbance and Short Sleep as Risk Factors for Depression and Perceived Medical Erors in First-Year Residents. Kalmbach D.A, Arnedt T, Song P.X, Guille C, Sen S. Sleep 2017, vol 40, issue 3

Atoopiline dermatiit


Aktigraafia aitab objektiivselt jälgida öist und ja sügamise ilminguid ning seeläbi hinnata ravi efektiivsust atoopilise dermatiidi suhtes.