Sentech Estonia OÜ on noor Eesti ettevõte põhitegevusega telehooldus- ja aktigraafiaseadmete maaletoomine. Lisaks tegeleme hoolekandeastustele telehooldus ja häiresüsteemide projekteerimise, müügi, hoodluse ja remondiga. Uue suunana propageerime aktigraafia seadmete kasutust erinevate haiguste dünaamika jälgimisel, varajasel diagnoosimisel ja ravikvaliteedi parandamisel ning teadusuuringutes kasutamisel Meie meeskonnas on kvalifitseeritud tehnika ja meditsiini haridusega inimesed.